BİYOGRAFİ

Yaşantımızın her anının , karşımıza çıkan her şeyin, yoruma, yeniden ve farklı biçimlerde yaratıma açık olması benim için üretmenin paha biçilemez ilham kaynağı.

Çağdaş mücevher ise bu kaynaktan beslenerek, malzeme, konu, teknik ve yorum özgürlüğüyle çalışabildiğim bir alan.

Duygunun düşünceden bağımsız olamayacağı, soru sormanın ve görünenin ardındakini aramanın çoğu zaman ilk koşul olduğu bu alanda üretiyor olmanın bana göre en anlamlı sonucu ise; kullanılan malzemenin maddesel değeri ne olursa olsun, ortaya çıkan her işin, sahip olduğu ”ruh” sebebiyle “değerli” olması.

Bu açıdan bakınca, tartışmaya daima açık olan “değer” ve “değerli” kavramlarının günümüz koşullarındaki algılanış biçimlerine karşı, kendi bakış açımı ortaya koyacak işler üretmeye yönelmem, bu yaratım sürecini benim için bir “duruş” haline getiriyor.