KULP

Açıp kapatmayı ya da tutmayı kolaylaştıran parça olarak tanımlanabilen standart bir kulptan hiçbir farkı olmayan kulplar kadının dudaklarına patriyarki eliyle takılır.

Müsaade edilenin ötesinde sesi çıkan kadının ağzı, kulpları birbirine bağlamak yoluyla kapalı kalmaya zorlanır. Konuşmak, soru sormak, itiraz ve hatta kabul etmek fiziksel olarak imkansız hale gelirken yasak ve ceza aynı anda uygulanır.

Kadını ikincil, muhtaç, eksik, gereksiz ve bir yandan da tehlikeli gören, oluşumuza daima kulp takan patriyarki için kulplar tartışmasız biçimde işlevseldir.