RAĞMEN

“Hayatın beklenti dışı, zorlayıcı ve acıtıcı tüm savurmalarına, çatışmalarına rağmen yola devam etmek, devam etmeyi seçmek… Umuda ve onun pırıltılı varlığına inanmak…”

“Rağmen” her şeye rağmen çıkışlarımı aradığım bir dönemde “Mülksüzler”* kitabıyla ruhuma sızan cümlelerin izdüşümüdür.

Kendimi gerçekleştirme yolculuğum , toprağın her şeye rağmen yaratmasına aracılık etmiş, umutsa fışkıracağı çatlağı yine kendi yaratmıştır.

*Mülksüzler, Ursula K. LeGuin, 1974