HATIRLA

“Hatırla” hepimizi ortak bir endişeyle eşitleyen bu sürece* ilişkin doğrudan ve dolaylı deneyimlerimi, sayılar ve işaretler aracılığıyla ifade etmeye çalıştığım bir çeşit abaküstür.

Tele dizili boncuklar, üstlerine yazılmış sayı ve işaretlerle, bir yandan benim deneyimlerimin sembolleriyken bir yandan da izleyiciye kendi deneyimlerini düşündüren hatırlatıcılardır ve bu halleriyle ortak bir dil oluştururlar.

Pandemi sürecinin yarattığı koşullara da göndermeler yapan bu iş, izleyicilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olarak farklı okumalara açıktır.

Kendi dünyalarımızda deneyimlediklerimizin benzerlik ve farklılıklarıyla kurulacak anlamlı bağ, parçası olduğumuz bütünü ve bütünden etkilenirken aynı zamanda onu etkilediğimiz gerçeğini hatırlatır.

*pandemi