BELLEK İZİ

“Bellek İzi” insanlığın ortak utancı ve yarası olan kavramlara değinir. Bu kavramlara aşinalığımızın sebebi olan anılarla ilgilidir.

Bize aktarılanlar ve bizim aktaracaklarımız bağlamında “dün, bugün, yarın”, “ben, diğerleri” ilişkisine, içine doğduğumuz hikayenin açık ya da üstü kapalı söylencelerine, miras anılarımıza işaret eder.

Başın yastıkta bıraktığı izlerin zamanda donup kalmış, taşlaşmış imgesi geçici olduğunu sandığımız anı, hafızaya dönüşmüş anıları temsil eder.